Vons Gym fitnescentrum

Fitnescentrum VONS GYM má najdlhšiu tradíciu nielen v Martine, kde sme so svojimi službami začínali vo februári 1991 ako prvý, ale k priekopníkom v tomto obore sme patrili i v rámci celého Slovenska. Váš záujem o návštevu a naše služby by však nemal byť postavený na tom, že sme boli medzi prvými. Tradícia a dlhoročné skúsenosti síce tiež patria k atribútom, ktoré zvyšujú kredit našej firmy, ale toto musí byť podložené ďalšími kvalitatívnymi ukazovateľmi.

K ich splneniu nestačí len ich získať, ale ich denne realizovať. 32-ročná história, naplnená každodennými skúsenosťami je podložená nielen odbornými vedomosťami, aktívnym prístupom a záujmom o každého nášho zákazníka, ale aj výbornou atmosférou, ktorú oceňuje väčšina našich stálych, ale i nových klientov.

Za najdôležitejšie považujeme starostlivosť o každého zákazníka bez rozdielu veku, pohlavia či postavenia. Zvýšenú pozornosť venujeme deťom, mládeži, starším ľuďom a zákazníkom so zdravotnými ťažkosťami.

Náš individuálny prístup k tejto skupine zákazníkov prejavujeme aj vo zvýhodnených cenách. V cene našich služieb je zahrnutá tvorba tréningového plánu a to individuálne podľa potrieb a možností klienta, samozreme ukážka správnej techniky a vedenie pri cvičení, pokiaľ si zákazník cviky neosvojí.

Bez úpravy stravovacích návykov by sa dobré výsledky dosahovali ťažšie, takže poradenstvo k stravovaniu v tom tiež zahrnuté. Záleží len na tom, čo je Vašim cieľom, či zníženie nadváhy alebo naopak nabrať samozrejme najmä svalovú hmotu, zlepšenie kondície, či znižovanie rizika zdravotných problémov.

Máme svoje skúsenosti i zo stravovania podľa krvných skupín, delenej stravy, ale i zo stravovania pre výkonnostných či vrcholových športovcov, samozrejme i z oblasti doplnkov výživy.

Konzultácie k tréningom a k stravovaniu poskytujeme aj tým, čo nie sú našimi zákazníkmi, ale za naše rady si musia zaplatiť podľa cenníka našich služieb.